checker background
check check check check check
   РалЧе (Rally Checker) е устройство което позволява автоматизирано обслужване на контролните точки по време на рали.
    С използването му се избягва фактора "човешка грешка" - независимо дали е случайна или умишлена.
    При употребата му няма забавяне за обслужване на оопределена контролна точка
    Устройството намалява до минимум предпоставките за произшествия "тапи" в контролните точки
    С негова помощ могат да бъдат отганизирани контролни точки и на места в които не е желателно човешко присъствие (места с много намалена видимост, стеснени участъци на трасето, скоростни участъци и др.)
    Позволява следенето в реално време както на преминаването на всеки екипаж през дадена точка, така и следене на целият маршрут на автомобилите.
    Възможност за следене на състезанието от всяка точка по света при наличието на интернет